DISCLAIMER

Aan de website van Ticketclaim is de grootst mogelijke zorg besteed om zodoende de informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aan te bieden. Ticketclaim stelt zichzelf ten doel om de website zo gebruiksvriendelijk en doeltreffend mogelijk te houden. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend en Ticketclaim draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie, in het bijzonder de Ticketclaimer. De content van deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Ticketclaim worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door druk, fotokopie en fax of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Indien iemand pretendeert aanspraak te kunnen maken op gebruikte content, dient deze (rechts)persoon hierover contact op te nemen met Ticketclaim.

Deze website inclusief alle content en logo’s behoort toe aan Ticketclaim, tenzij anders vermeld. De getoonde namen en logo’s van andere bedrijven en producten, gepresenteerd op deze website, behouden hun eigen auteursrechten. Ticketclaim behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen. Hiervoor is geen voorafgaande aankondiging vereist. Ticketclaim adviseert regelmatig na te gaan of de op deze website aangeboden informatie is gewijzigd.